Berlins boligmarked
20.04.2022

I 2021 var der flere konverteringer fra udlejning til ejerlejligheder end nogensinde før.

28.595 lejligheder blev i 2021 omdannet til ejerlejligheder i Berlin. Nu er der forbud mod konvertering. De Grønne frygter en bølge af opsigelser af lejere, hvor ejerne efter konvertering, vil bruge lejlighederne til privat brug.

Antallet af konverteringer fra lejelejligheder til ejerlejligheder steg til et rekordhøjt niveau i 2021 med 28.595 enheder i Berlin sammenlignet med 19.189 sager året forinden. Ifølge Senatets afdeling for byudvikling er 119.804 lejligheder blevet omdannet i Berlin siden 2015.

Årsagen til den kraftige stigning i 2021 var Senatets forestående begrænsning af konverteringer. Mange ejere benyttede derfor sidste mulighed til at konvertere, inden loven trådte i kraft.

I juni 2021 besluttede Forbundsdagen med en ændring af byggeloven, at kommunerne fra nu af skal have større magt mod omdannelsen til ejerlejligheder. På dette grundlag forbød delstaten Berlin konvertering til ejerskab i hele byen for alle huse med mere end fem lejligheder. Den eneste undtagelse herfra var, hvis to tredjedele af lejerne i et hus ville købe den bolig de boede i.

Med de nye regler er kun 15 ansøgninger om i alt 340 lejligheder blevet indsendt siden da. Heraf blev ansøgninger om 57 lejligheder godkendt. For resten er sagerne stadig i gang.

De seneste to år er 20.550 ejerlejligheder blevet videresolgt. Kun i 1.250 tilfælde var lejerne købere. At købe bolig er ikke overkommeligt for mange lejere.

Samlet set er ejerandelen i Berlins boligmasse steget en smule de seneste år. I 2020 var ejerandelen på 34,2 procent mod 65,8 procent statsejede boliger. 15,9 procent af lejlighederne i Berlin bruges af ejerne selv.

Kilde: Senatets afdeling for byudvikling