[Translate to dk:]

[Translate to dk:]

Aktuelt
07.09.2020

Hvidvaskning af penge

Hvad betyder det for mig og mine data? Læs mere.

I henhold til §2, stk. 1, nr. 10 i hvidvaskning af penge, skal ejendomsmægleren betragtes som en forpligtet part og er derfor underlagt lovbestemmelserne. Dette inkluderer hovedsageligt forpligtelsen til at identificere og kontrollere de kontraktlige partnere. Forpligtelsen eksisterer i tilfælde af mæglerkontrakter, der vedrører mægling af en købekontrakt, mæglingen af ​​lejekontrakter er udelukket. Verifikationen af ​​den kontraktmæssige partner i henhold til hvidvaskingsloven skal udføres, inden den skriftlige mæglerkontrakt underskrives. Kontrollen afhænger af den kontraktlige partner. Med hensyn til hvidvaskning af penge sondres der mellem tre grupper af mennesker: fysisk eller juridisk person eller fordelagtig ejer. Under alle omstændigheder skal ejendomsmægleren registrere kontraktpartnerens data og kopiere identifikationsdokumenterne. Alle dokumenter skal derefter opbevares i fem år. Ejendomsmægleren skal handle i tilfælde af mistanke: Et eksempel på en mistanke kan være et kontant køb fra udlandet eller en oppustet købspris. Hvis der er en legitim mistanke, og dette rapporteres, skal forretningsforbindelser med den pågældende kunde blive suspenderet i 48 timer. Hvis der ikke er nogen meddelelse fra anklagemyndigheden inden for denne periode, kan forretningsprocessen fortsættes.