Aktuelt
04.11.2021

Godt at vide: Overdragelse af lejlighed

Overdragelsen af en lejlighed til udlejer er en vigtig dato, fordi udlejer kan gøre erstatningskrav gældende op til seks måneder efter kontraktens udløb. Derfor er det vigtigt, når du returnerer den, præcist at registrere lejlighedens tilstand og afklare, hvem der vil være ansvarlig for hvilken skade.

Ved lejeperiodens udløb skal lejer tømme og rengøre lejligheden. Han skal selv fjerne sit inventar såsom laminat eller indbyggede skabe. Om du som lejer også står for renoveringsarbejder kan ses i afsnittet om kosmetiske reparationer af lejemålet. Det er værd at se nærmere på, for mange lejekontrakter indeholder ugyldige klausuler.

Det er tilrådeligt at lave en afleveringsrapport, der tydeligt viser, i hvilken stand lejeren returnerede lejligheden. Dette inkluderer også at notere alle mangler. Rundvisningen med udlejer skal også føre til depotrum, kælderen, terrassen eller altanen. Udover fejl som forkalkede beslag eller huller i gulvet hører måleraflæsningerne for vand, el og gas også hjemme i loggen. Et andet vigtigt punkt på listen er alle nøgler, der er afleveret. Med datoen og lejerens og udlejerens underskrifter bliver overdragelsesprotokollen juridisk gyldig som bevis for lejlighedens tilstand. Udlejer kan ikke længere holde lejer ansvarlig for skader, der ikke er medtaget heri. Hvis udlejer ikke er interesseret i at aflevere lejligheden personligt, bør lejer alligevel udarbejde en overdragelsesprotokol. Med billeder af alle rum og underskrift fra et vidne kan han beskytte sig mod slemme overraskelser.

Som lejer skal du kun udbedre de skader, du selv har forvoldt. Lejer behøver ikke at reparere det der var gået i stykker inden indflytning; forudsat at han kan bevise det. Lejer er heller ikke ansvarlig for konstruktionsfejl som revner i væggen og sædvanlige tegn på slid. Der er dog mange uenigheder her. Normale brugstegn i parketten er fx udlejers ansvar. Derimod skal lejer for egen regning reparere dybe ridsemærker eller aftryk fra stilethæle.

Overleveringsprotokolformularer er tilgængelige på vores hjemmeside.