Lejlighedssalg & skat
25.03.2021

Godt at vide: Hvordan beskattes ejendomssalget?

Fra de fleste salg af lejligheder har sælgeren et salgsprovenu. I princippet er overskud fra privat salg skattepligtige. Du bliver derefter beskattet med din personlige indkomstskattesats.

Hvorvidt der skal betales skat, afhænger af en række faktorer:

Enhver, der er skattepligtig i Tyskland, skal muligvis betale skat af overskud, der er opnået.

Enhver, der sælger mere end tre ejendomme på fem år - eller kort tid efter deres erhvervelse, opførelse eller omfattende modernisering - betragtes som en kommerciel ejendomshandler og skal betale skat af overskuddet. Afhængig af fortjenstbeløbet kan handelsskat også skyldes ud over indkomstskat.

Enhver, der sælger lejede ejendomme inden for den ti-årige spekulationsperiode, skal betale skat af overskud der overstiger 600 euro. Hvis ejendommen til salg er udlejet kontinuerligt, skal der overholdes en spekulationsperiode på ti år for at undgå skat på gevinsten. Begyndelsen af perioden begynder med den notarielle certificering af købekontrakten. Hvis der forfalder en spekulationsskat, kan visse udgifter, der er afholdt i løbet af markedsføring og salg af ejendommen, trækkes fra skat, hvilket reducerer den samlede skattebyrde. Hvis der f.eks. blev bestilt malerarbejde og reparationsforanstaltninger i løbet af markedsføringen, kan disse trækkes fra salgsprovenuet.

Spekulationsafgiften gælder ikke, hvis ejendommen blev beboet af sælger i salgsåret og i de foregående to kalenderår. Dette gælder, selvom ejendommen oprindeligt blev lejet og først derefter blev brugt til egne boligformål.