Aktuelt
11.04.2024

Godt at vide: Hvad er Milieuschutzgebiet, Sanierungsgebiet og Erhaltungsgebiet?

Nabobeskyttelsesområder (Milieuschutzgebiete) , saneringsområder (Sanierungsgebiete) og bevaringsområder (Erhaltungsgebiete) er begreber, der er relateret til beskyttelse og bevarelse af byudviklingen. Her er nogle vigtige oplysninger om disse områder i Berlin:

Miljøbeskyttelsesområder:
Miljøbeskyttelsesområder er områder, der er omfattet af en social bevaringsvedtægt i henhold til § 172 (1) nr. 2, (4) BauGB (bygningsloven). Formålet med en miljøbeskyttelsesforordning er at forhindre, at sammensætningen af områdets befolkning ændres fuldstændigt i forbindelse med forventede moderniseringsforanstaltninger. Beskyttelsesobjektet er ikke den enkelte beboer, men befolkningsstrukturen i området. Nabobeskyttelse er ikke lejerbeskyttelse, men områdebeskyttelse baseret på byudvikling. Instrumenterne i kvarterbeskyttelsesforordningen omfatter et godkendelsesforbehold for byggeprojekter og en lovbestemt forkøbsret for bydelen. I Berlin er det bydelene, der har ansvaret for at udstede kvarterbeskyttelsesforordninger.

Saneringsområder:
Saneringsområder er områder, hvor der er behov for byudvikling. Her gennemføres foranstaltninger til forbedring af byudviklingssituationen, f.eks. modernisering, redesign og opgradering. Det kan være bygningsrenoveringer, gaderenoveringer, renovering af offentlige rum og grønne områder og meget mere. Saneringsområder er defineret af en saneringsvedtægt. Når saneringen er afsluttet, revurderes grundværdien af ejendommene i saneringsområdet. Denne værdi kan stige som følge af de foranstaltninger, der er truffet.

Bevaringsområder:
Bevaringsområder er områder, hvor bystrukturen skal bevares. Her træffes der foranstaltninger for at bevare områdets karakter, f.eks. ved at bevare historiske bygninger. Bevaringsområder er defineret af en bevaringsvedtægt eller en forordning om beskyttelse af kvarterer. I disse områder er et stort antal moderniseringer, ombygninger og anvendelsesændringer underlagt godkendelse og har til formål at forhindre såkaldte luksusrenoveringer.

Samlet set tjener disse områder til at kontrollere byudviklingen og opretholde livskvaliteten for beboerne.