Aktuelt
13.04.2023

Godt at vide: Hvad er boligstøtten, og hvilke omkostningsposter omfatter den?

Boligstøtten (også kendt som Hausgeld) omfatter de beløb, som alle ejere af en boligejerforening skal betale til den løbende drift af ejendommen. Dette omfatter administrations- og driftsomkostninger samt bidrag til vedligeholdelse af husets fællesarealer.

Præcise oplysninger om boligstøttens bestanddele gives af forretningsplanen, som skal besluttes af ejerfællesskabet (i alt af alle ejere). Driftsudgifterne omfatter normalt forsikring, renovation og gaderengøring, viceværtens løn, husrengøring, udgifter til belysning, regnvand, skadedyrsbekæmpelse og vedligeholdelsesarbejde (tagrender, røgdetektorer mv.).
De opgjorte samlede årlige omkostninger fordeles på de enkelte ejere efter samejeandele og betales af disse som månedlige ydelser til ejendomsforvaltningen.
Efter et år skal bobestyreren udarbejde en opgørelse, hvor de faktisk optjente huspenge sammenholdes med de huspenge, som ejerne forudbetaler. Resultatet kan medføre en ekstra betaling eller en kredit for den enkelte ejer. Boligstøtten for det kommende år fastsættes normalt på baggrund af dette resultat.
Yderligere information om ejerlejligheden findes også i vores serviceområde/ejendomsleksikon.