Aktuelt
18.08.2021

Godt at vide: Ejendomsskat

For ejendomsejere forfalder den kvartalsvis: ejendomsskatten. På grund af forskellige enhedsværdier og regionalt forskellige vurderingssatser betaler næsten hver ejer dog et andet beløb.

Ejendomsskatten er en ejendomsskat, der vedrører ejendom eller arvelige bygningsrettigheder. Det anmodes om en gang om året af kommunen og er altid bundet til ejendommen og ikke til ejeren. Ejendomsskat vurderes på baggrund af ejendommens værdi. Der skelnes mellem ejendomsskat A (landbrug), ejendomsskat B (strukturel) og ejendomsskat C (ubebygget jord), der gælder fra 2025.

Hvad er den nye ejendomsskat C?

Da det tilgængelige beboelsesrum bliver mere og mere knappe, især i tætbefolkede områder og storbyområder, bliver grunde, der er klar til opførelse, i stigende grad genstand for spekulation. Nogle af disse ejendomme købes kun for at afvente en stigning i værdi og derefter solgt igen med overskud. For at forhindre denne spekulative forretning blev den nye ejendomsskat C oprettet specielt til ubebygget, byggeklar jord. Hvis disse grunde ikke bebygges, kan kommunerne fastsætte en højere vurderingsrate i fremtiden. Ejendomsskat C gør således spekulation dyrere og er beregnet til at skabe incitamenter til faktisk at opfylde presserende behov for beboelsesareal på ubebygget jord.

Hvordan fungerer beregningen af ​​ejendomsskat B?

Ejendomsskatten består af en standardværdi, et indeks for ejendomsskat og en takst, der bestemmes af kommuner og skattekontorer og bruges til beregningen.

Til beregning af ejendomsskat B bestemmes den såkaldte enhedsværdi for ejendommen først af skattekontoret. Det er relevant for værdien, om ejendommen er udviklet eller ubebygget. Værdien er beregningsgrundlaget for ejendomsskat. Enhedsværdien beregnes på baggrund af jordens værdi i enten 1935 (Østtyskland) og 1964 (Vesttyskland). Da priserne har ændret sig betydeligt siden da, er enhedsværdierne, der er bestemt, ofte under de ejendomsmæssige værdier.

Ejendomstypen og størrelsen på enhedsværdien bestemmer den anden faktor: ejendomsskattegrundlaget. Den bestemmer hvilken del af enhedsværdien, der er skattepligtig. Der gælder strenge regler fra ejendomsskatteloven.

Den tredje beregningsfaktor er den såkaldte vurderingsgrad. Det er en værdi, der indstilles individuelt af kommuner, der i sidste ende bestemmer skattebyrden. Der er stærke regionale forskelle i Tyskland - især mellem storbyområder og landdistrikter.

Kan udlejeren videregive ejendomsskatten til lejeren?

Hvis en ejer udlejer sin bygning, behøver han ikke selv betale ejendomsskatten. Han kan i øjeblikket stadig videregive den til lejerne og afregne den i de supplerende omkostninger, da de ifølge driftsomkostningsforordningen betragtes som en offentlig byrde for bygningen.

Hvad er forskellen mellem skat på fast ejendom og overførsel af fast ejendom?

Ejendomsskatten forveksles ofte eller sidestilles med skatten på køb af fast ejendom (Grunderwerbsteuer). Begge er to forskellige typer af skat. Mens ejendomsskat beskattes af ejendom og skal betales kvartalvist, betales skatten på køb af fast ejendom kun én gang, og kun ved købet af ny ejendom eller bolig.

Kilde: Immowelt