Afkast ved udlejning
30.06.2020

Godt at vide: Afkast ved udlejning

Hvad er lejeudbyttet, og hvordan beregner du det? Der er en kort oversigt her.

Bruttoafkastet ved udlejning opnås ved at dividere den årlige lejeindtægt plus meromkostninger med købsprisen og gange dette med 100.

Nettoudlejningsafkastet tager hensyn til driftsomkostninger, vedligeholdelsesreserver, hensættelser til reparationer og administrationsomkostninger. Disse reducerer de årlige lejeindtægter.

Hvis du har optaget et lån, skal lånerenten trækkes fra dette beløb. Resultatet divideret med købsprisen (inklusive de supplerende købsomkostninger for mæglere, notarer, ejendomsskat og registrering i tingbogen) og ganget med 100 giver nettolejeafkastet.

Eksempel på bruttolejeafkast:

Årlig bruttohusleje: € 7.500

Købspris: 200.000 €

Bruttoudlejningsafkast: 7.500: 200.000 x 100 = 3,75%

Eksempel nettolejeafkast:

Årlig bruttoleje: € 7.500

Ekstra lejeomkostninger: € 1.400

Lånerenter: € 500

Købspris inklusive supplerende købsomkostninger: € 215.140

Netto lejeafkast: (7.500-1.400-500): 215.140 x 100 = 2,6%