Aktuelt
02.03.2022

Forbundsrådet ønsker at fordoble bøder for ublu huslejer

Overkommelige boliger i Tyskland bliver stadig mere knappe, især i store byer. Forbundsrådet ønsker nu at straffe uforholdsmæssigt høje huslejer hårdere.

Forbundsrådet vil i højere grad bekæmpe uforholdsmæssigt høje huslejer og kræve bøder til udlejere på op til 100.000 euro for urimeligt dyre huslejer. Indtil videre er der planlagt en bøde på maksimalt 50.000 euro. I lyset af det vedvarende stramme boligmarked er dette ikke længere up to date, argumenterer staterne i deres udkast.

Det skal også være lettere for lejere at bevise lejeafpresning. Det burde være nok, at den aftalte leje overstiger de lokale lejeudgifter med 20 procent, og at udbuddet af lejligheder er lavt. Efter den nuværende retstilstand skal en lejer først bevise, at han forgæves har søgt efter en lejlighed, og at udlejeren udnytter denne situation med overpris.

Forbundsrådet havde allerede fremsat et lovforslag med samme indhold til Forbundsdagen i 2019. Da drøftelserne endnu ikke var afsluttet før forbundsdagsvalget, måtte udkastet forelægges igen.

Kilde: Bundesrat Kompakt