Facts om boligkøb

Omkostninger i forbindelse med lejlighedskøb i Berlin

(i % af købssummen):

Grunderhvervelsesskat til tysk stat: 6,0%
Notaromkostninger: ca. 1,0%
Tinglysning: ca. 0,5%
Salær til tysk ejendomsmægler: op til 7,14%  (inkl. 19% moms)

Advokat

Foruden ovennævnte udgifter anbefaler vi, at køber beskikker en advokat, der skal sikre, at alt det juridiske bliver bragt i orden. Vi har kontakt til dygtige dansktalende advokater i Berlin såvel som i Danmark.

Finansiering

Det er muligt at få finansieret boligen i såvel Danmark som Tyskland. Vi anbefaler, at man finansierer boligen hjemmefra, da det tyske system er tungt at danse med.

At finde og købe en lejlighed i Berlin

Fremgangsmåden ved køb af fast ejendom i Tyskland er meget anderledes end i Danmark.

Først og fremmest eksisterer der ikke det samme forbrugervenlige regelsæt ved køb af fast ejendom i Tyskland som i Danmark, hvorfor man som køber i Tyskland må væbne sig med tålmodighed og selv påtage sig en del opgaver.

Søgningen af boliger er et kapitel for sig. Der er nok så mange tyske hjemmesider man kan kaste sig over, men det kniber med oplysningerne. En ting er hvad man læser på hjemmesiden, men noget andet er, hvad man kommer ned og ser. Der er rigtig mange ledige boliger, men også mange ubeboelige imellem.

Den tyske mæglers opgave er typisk en simpel kontaktformidling, dvs. at bringe køber og sælger sammen. En sælger er ikke altid forpligtet overfor en enkelt ejendomsmægler, hvorved det ofte hænder at der er flere mæglere på samme objekt. Man bør vogte sig og sørge for ikke at komme til at sidde i en situation, hvor man skal betale mere end et mæglergebyr. Salæret til den tyske ejendommægler ligger typisk på 6% plus moms og betales normalt af køber.

Notaren

Skal der med bindende virkning træffes aftale om overdragelse af fast ejendom i Tyskland, skal det ske ved et dokument oprettet af og for en tysk notar. Mundtlige eller skriftlige aftaler, der ikke er indgået for en notar, er ikke retsgyldige og dermed uforpligtende.

Notaren er en partsneutral person, som skal sikre, at formalia om ejendommens overdragelse til køber og betaling af købsprisen bliver overholdt. Notaren skal køber selv finde og betale. I perioden fra man har set boligen, til man sidder hos notaren kan man altså risikere, at boligen bliver solgt til anden side. Mange ejendomsmæglere opererer dog med reserveringsgebyr, men alt kan i princippet gå galt indtil underskrifterne er samlet hos notaren.

Som køber står man selv for at indhente diverse dokumenter i forbindelse med et køb. Nogle sælgere er flinke til at udlevere årsregnskab, referater m.m. fra ejerforeningen, hvorimod andre sælgere tager let på tingene.

Bolighandler i Tyskland bliver handlet kontant. Det vil sige, at køber skal have styr på finansieringen inden notarmødet. Det fulde kontantbeløb forfalder typisk til betaling mellem 2-4 uger efter afholdelsen af notarmødet.

I forbindelse med overdragelsen af ejendommen skal køber selv sørge for, at tilmelde sig vand, el, varme m.m.

Skal det være let og effektivt - kontakt Berlinmægleren.