Ordbog

Søgeord:

Wertermittlung: Værdiansættelse

Ved en værdiansættelse beregnes handels- og markedsværdien for en ejendom. Denne værdi beregnes ofte ud fra købs- eller lejeværdien og har til formål at estimere en mulig salgspris for en ejendom.

Wirtschaftsplan: Budget

Budgettet er en overenskomst i en ejendom med flere ejere, som skal indgås en gang årligt. Husets administration er ansvarlig for det og fastlægger som regel dette budget på forhånd. Her opgøres de planlagte indtægter og udgifter. Når budgettet er vedtaget, skal alle ejere betale det pågældende forskud. Ved årets afslutning skal administratoren fremstille en opgørelse og i givet fald foretage en tilbagebetaling eller opkræve en efterbetaling.

Wohngeld: Fællesudgifter

Medlemmerne af ejerforeningen skal foretage regelmæssige, fastsatte forskud. I beregningen af fællesudgifterne er alle omkostninger jævnfør budgettet. De enkelte ejere kan i et vist omfang fakturere fællesudgifterne til lejere i tilfælde af udlejning. Dette er de "forholdsmæssige ekstraudgifter for huslejen". Begrebet, boligstøtte, sår derimod for en understøttelse til betaling af husleje, hvilket beregnes og udbetales af kommunerne. Her skal de berettigede personer indsende en ansøgning.