Ordbog

Søgeord:

Verkehrswert: Markedsværdi

Markedsværdien kan beregnes ved hjælp af sammenligning med andre handler eller med andre metode indenfor fastsættelse af ejendomsværdi. Markedsværdien er prisen for et grundstykke, som ville kunne opnås på tidspunktet for udregningen på markedsvilkår. I beregningen af markedsværdien bliver de faktiske egenskaber medregnet, såsom anden beskaffenhed samt grundstykkets beliggenhed, uden at tage personlige eller afvigende forhold i betragtning.

Vorkaufsrecht: Forkøbsret

Forkøbsretten giver en interesseret køber retten til at købe en ejendom, selv hvis der kan underskrives købsaftale med tredjepart. Denne ret defineres på forhånd med en kontrakt eller i Tingbogen. Udover den private forkøbsret har kommuner i nogle tilfælde den offentlige forkøbsret til at erhverve et grundstykke.