Ordbog

Søgeord:

Unbedenklichkeitsbescheinigung: Skatteligningsattest

Skatteligningsattesten er et dokument, som forsikrer ejeren om, at køberen allerede har betalt afgift på overdragelse af fast ejendom eller er fritaget herfor. Den viser, at der ikke eksisterer skattemæssige anliggender til hinder for optagelsen i tingbogen.