Ordbog

Søgeord:

Notar: Ejendomsmægler (notar)

En ejendomsmægler, som i Danmark også kan benævnes notar,  bekræfter blandt andet ejendomskontrakter og skal være upartisk og har tavshedspligt. En ejendomsmægler er en uddannet ejendomsmægler eller jurist, så det er garanteret, at notaren kan forklare parterne om de retlige følger af kontrakt. Notaren er forpligtet til at forklare følgerne af en handel til begge parter. Udover forklaringer skal notaren også drage omsorg for, at begge parter forstår kontraktens fulde omfang.

Notaranderkonto: Spærret konto

En ejendomsmægler kan oprette en spærret konto, hvortil købsbeløbet overføres. Dette forhindrer forveksling med andre beløb, sørger for en overskuelig og retssikker afvikling af handelen og sikrer overdragelsen af ejendommen til køberne.

Nutzfläche: Brugsområde

Brugsområdet er det område, som ikke regnes som boligområde, som for eksempel loftsrum, kælder og trappeopgange.