Ordbog

Søgeord:

Lageplan: Situationsplan

En situationsplan er en fremstilling af et objekt i sammenhæng med beliggenheden og omgivelserne. For at indgive en ansøgning om byggetilladelse behøves der en situationsplan for et grundstykke, da den angiver grænserne og afgrænsninger for grundstykket eller det planlagte byggeri.

Löschungsbewilligung: Bevilling om sletning

Med en bevilling om sletning erklærer kreditoren efter tilbagebetalingen af lånet, at der er bevilget sletning af ejendomsskatten i tingbogen. Denne bevilling er en juridisk forudsætning i tingbogen for annulleringen af annulleringen af ejendomsskatten i tingbogen og skal godkendes af myndighederne.