Ordbog

Søgeord:

Kapitalanlageimmobilie: Investeringsejendom

En investeringsejendom er en ejendom, der tjener et investeringsformål, i modsætning til et eget, privat behov.

Katasteramt: Matrikelregistret

Matrikelregistret er ansvarlig for forvaltningen af de enkelte grundstykker og opfører disse som matrikler i et matrikelkort. De højest placerede ansvarlige enhed er Geodatastyrelsen. De opmålte områder benævnes matrikler (matrikulære parceller). Før købet af et grundstykke kan beliggenheden, matrikelnummeret og anvendelsen undersøges på matrikelkortet i matrikelregistret.