Ordbog

Søgeord:

Immobilie: Fast ejendom

Fast ejendom udtrykker i juridisk og økonomisk forstand et grundstykke med eventuelle bygninger. Begrebet anvendes dog ikke ens i al lovgivning, f.eks. omtaler Tinglysningsloven også bygninger på lejet grund og ejerlejligheder som fast ejendom.  Når der menes et grundstykke, benævnes det også ejendom.

Instandhaltungsrücklage: Vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelseskontoen er en finansiel, forebyggende foranstaltning til reparation af mangler eller skader, der indfinder sig, og til modernisering. Ved ejerlejligheder indsamler administratoren beløbene, som ejerforeningen har vedtaget (også lovpligtigt). Opsparingen af et forholdsmæssigt rimeligt vedligeholdelsesbeløb hører under opgaverne for en reglementeret forvaltning, og er indeholdt i de faste indbetalinger af boligomkostninger.