Ordbog

Søgeord:

Gemeinschaftseigentum: Fælles ejendom

Alle dele, der ikke hører under individuelt ejerskab, for eksempel bygningen, trappeområdet eller vaskerum og varmekælderen, hører med til den fælles ejendom. Brugsretten til den fælles ejendom får køberen automatisk ved erhvervelsen.

Grundbuch: Ejendomsregistret

I ejendomsregistret defineres ejendomsforhold og ejendomsrettigheder eller -pligter ved et grundstykke. Det er en offentlig fortegnelse over grundstykker og indeholder blandt andet information om ejeren af hvert grundstykke. Desuden muliggør det , at tredjepart får indblik i ejendomsforholdene.