Ordbog

Søgeord:

Baubeschreibung: Byggebeskrivelse

Byggebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af en bygning, der skal opføres. I byggebeskrivelsen bliver typen af opførelse også defineret, i tillæg til de nødvendige materialer. Drejer det sig om privat ejendomsfinansiering, hører byggebeskrivelsen til grundlaget, som bygherren eller ejendomskøberen skal fremlægge for sin bank i forbindelse med bevilling af kredit. Derfor er den er vigtig bestanddel af byggekontrakten. Desuden er den strengt påkrævet, når der forefindes en ejendomserhvervelse eller et køb fra entreprenøren i forbindelse med byggeriet.

Betriebskosten: Driftsomkostninger

Ved driftsomkostningerne forstår man de omkostninger, som opstår ved den løbende drift og vedligeholdelse af en ejendom. Hertil hører blandt andet varmeomkostninger, ansvarsforsikringer, reparationer og ejendomsskat.