Ordbog

Søgeord:

Wohngeld: Fællesudgifter

Medlemmerne af ejerforeningen skal foretage regelmæssige, fastsatte forskud. I beregningen af fællesudgifterne er alle omkostninger jævnfør budgettet. De enkelte ejere kan i et vist omfang fakturere fællesudgifterne til lejere i tilfælde af udlejning. Dette er de "forholdsmæssige ekstraudgifter for huslejen". Begrebet, boligstøtte, sår derimod for en understøttelse til betaling af husleje, hvilket beregnes og udbetales af kommunerne. Her skal de berettigede personer indsende en ansøgning.

Zwischenfinanzierung: Mellemfinansiering

Ved mellemfinansiering forstås der kort- eller mellemfristet fremskaffelse af finansiering, som på et senere tidspunkt kan afløses af en slutfinansiering.