Ordbog

Søgeord:

Sachwert: Realværdi

Realværdien er værdien af ejendommen, som udgøres af grunden, bygningen og værdien af anlægget udenfor. Den bruges også som formidling af låneværdien af en ejendom, som anvendes af ejeren selv.

Sondernutzungsrecht: Særlige brugsrettigheder

Særlige brugsrettigheder omfatter ret til alene at anvende visse områder og værelser, som egentlig hører til den fælles ejendom. Disse bliver for eksempel givet ud til stuelejlighederne som have eller terrasse, eller som parkeringsplads. De særlige brugsrettigheder er beskrevet i delingserklæringen.

Sonderumlage: Særlige omkostninger

Ved særlige omkostninger forstår man udgifter, som ikke var forudset, for eksempel reparationer, som ikke var budgetteret, og derfor ikke kunne medfinansieres med fællesopkrævningerne.

Teilungserklärung: Delingserklæring

Delingserklæringen er ejendommens ejeres erklæring overfor tingbogen, om at ejerskabet af ejendommen er opdelt i ejerandele, hvoraf nogle er forbundet med særligt ejerskab. Ejerskabet af lejligheder og delejerskabet dokumenteres i delingserklæringen. Delingserklæringen bekendtgør, hvilke dele af bygningen, der har særligt ejerskab, og hvilke områder, som er under den fælles ejendom. Desuden angives her de særlige brugsrettigheder. Delingserklæringen er et nødvendigt bilag ved oprettelsen i Tingbogen. På basis af delingserklæringen kan ejerandelene debiteres.

Tilgung: Amortisering

Amortisering  er låntagerens regelmæssige tilbagebetaling af et lån. Hertil kommer der betaling af renter. Ved en højere grad af amortisering forkortes lånets løbetid. Langfristede lån er realkreditlån.

Unbedenklichkeitsbescheinigung: Skatteligningsattest

Skatteligningsattesten er et dokument, som forsikrer ejeren om, at køberen allerede har betalt afgift på overdragelse af fast ejendom eller er fritaget herfor. Den viser, at der ikke eksisterer skattemæssige anliggender til hinder for optagelsen i tingbogen.

Verkehrswert: Markedsværdi

Markedsværdien kan beregnes ved hjælp af sammenligning med andre handler eller med andre metode indenfor fastsættelse af ejendomsværdi. Markedsværdien er prisen for et grundstykke, som ville kunne opnås på tidspunktet for udregningen på markedsvilkår. I beregningen af markedsværdien bliver de faktiske egenskaber medregnet, såsom anden beskaffenhed samt grundstykkets beliggenhed, uden at tage personlige eller afvigende forhold i betragtning.

Vorkaufsrecht: Forkøbsret

Forkøbsretten giver en interesseret køber retten til at købe en ejendom, selv hvis der kan underskrives købsaftale med tredjepart. Denne ret defineres på forhånd med en kontrakt eller i Tingbogen. Udover den private forkøbsret har kommuner i nogle tilfælde den offentlige forkøbsret til at erhverve et grundstykke.

Wertermittlung: Værdiansættelse

Ved en værdiansættelse beregnes handels- og markedsværdien for en ejendom. Denne værdi beregnes ofte ud fra købs- eller lejeværdien og har til formål at estimere en mulig salgspris for en ejendom.

Wirtschaftsplan: Budget

Budgettet er en overenskomst i en ejendom med flere ejere, som skal indgås en gang årligt. Husets administration er ansvarlig for det og fastlægger som regel dette budget på forhånd. Her opgøres de planlagte indtægter og udgifter. Når budgettet er vedtaget, skal alle ejere betale det pågældende forskud. Ved årets afslutning skal administratoren fremstille en opgørelse og i givet fald foretage en tilbagebetaling eller opkræve en efterbetaling.