Ordbog

Søgeord:

Mietkaution: Lejeindskud

Lejeindskuddet er det indskud, som i regelen er på tre måneder og som giver udlejeren en sikkerhed for forsinket betaling af husleje, reparationer eller beskadigelser. Når lejemålet ophører, skal lejeindskuddet betales tilbage til den tidligere lejer inklusiv renter.

Mietspiegel: Oversigt over lejepris

En oversigt over lejepris er en oversigt over sammenlignelige lejepriser i det lokale område indenfor privat finansieret boligbyggeri. Den skaber et overblik over, hvor høj lejen er i forskellige områder.

Miteigentumsanteil: Fælles ejerandel

Fælles ejerandel er en ejers andel af fællesarealet (for eksempel et grundstykke eller en trappeopgang etc.). Den defineres i delingserklæringen.

Notar: Ejendomsmægler (notar)

En ejendomsmægler, som i Danmark også kan benævnes notar,  bekræfter blandt andet ejendomskontrakter og skal være upartisk og har tavshedspligt. En ejendomsmægler er en uddannet ejendomsmægler eller jurist, så det er garanteret, at notaren kan forklare parterne om de retlige følger af kontrakt. Notaren er forpligtet til at forklare følgerne af en handel til begge parter. Udover forklaringer skal notaren også drage omsorg for, at begge parter forstår kontraktens fulde omfang.

Notaranderkonto: Spærret konto

En ejendomsmægler kan oprette en spærret konto, hvortil købsbeløbet overføres. Dette forhindrer forveksling med andre beløb, sørger for en overskuelig og retssikker afvikling af handelen og sikrer overdragelsen af ejendommen til køberne.

Nutzfläche: Brugsområde

Brugsområdet er det område, som ikke regnes som boligområde, som for eksempel loftsrum, kælder og trappeopgange.

Objektrendite: Ejendomsudbytte

Ejendomsudbytte er et nøgletal indenfor ejendomshandel. De angiver forholdet mellem nettoindtægter og anskaffelsesomkostninger for en ejendom. Det giver således overblikket over, om ejendomshandelen betaler sig økonomisk. Jo højere, ejendomsudbyttet er, desto mere attraktivt er ejendomsinvesteringen. Det bemærkes, at et højt ejendomsudbytte fra start kan blive opbrugt på grund af den nødvendige investering til opretholdelse af ejendommens værdi.

Planungskosten: Planlægningsudgifter

Planlægningsudgifterne omfatter honorarerne (gebyrer) for arkitekt, bygningsingeniører og andre, som deltager i planlægningen. Planlægningsudgifterne betragtes som en del af de totale omkostninger ved byggeriet.

Refurbishment: Renovering

Refurbishment er en moderne måde at renovere en ejendom på for forskellige måder. Herunder hører den kreative og holdbare modernisering, optimering og genpositionering.

Renovierung: Renovering

Ved renovering forstår man tiltag for istandsættelsen af bygningsværker. Ved en renovering bliver brugsskader repareret og ejendommen sættes i stand. Desuden vil ejendommen fremstå med et bedre udseende, hvilket er defineret i lejekontrakten.