Ordbog

Søgeord:

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Afsondrethed certifikat

Ifølge tysk lov er hemmeligholdelsescertifikatet et bevis for, at ejerlejligheder eller et del ejerskab er strukturelt tilstrækkeligt gennemført af andre boliger og lokaler på grund af boligloven. Adskillelsen er f.eks. gennem vægge og lofter. Desuden skal der sikres en låsbar adgang til objektet. Attestationen for færdiggørelse udstedes af bygningsinspektoratet. Dette er også ansvarlig for byggetilladelsen og godkendelserne fra bygningsinspektionen.

Baubeschreibung: Byggebeskrivelse

Byggebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af en bygning, der skal opføres. I byggebeskrivelsen bliver typen af opførelse også defineret, i tillæg til de nødvendige materialer. Drejer det sig om privat ejendomsfinansiering, hører byggebeskrivelsen til grundlaget, som bygherren eller ejendomskøberen skal fremlægge for sin bank i forbindelse med bevilling af kredit. Derfor er den er vigtig bestanddel af byggekontrakten. Desuden er den strengt påkrævet, når der forefindes en ejendomserhvervelse eller et køb fra entreprenøren i forbindelse med byggeriet.

Betriebskosten: Driftsomkostninger

Ved driftsomkostningerne forstår man de omkostninger, som opstår ved den løbende drift og vedligeholdelse af en ejendom. Hertil hører blandt andet varmeomkostninger, ansvarsforsikringer, reparationer og ejendomsskat.

Courtage: Kurtage/mæglersalær

Kurtage, som også kaldes mæglersalær, er det gebyr, man betaler mægleren efter afslutningen af en kontrakt eller ved formidling af kontrakten.

Darlehensgebühr: Udlånsgebyr

Udlånsgebyret er det gebyr, som falder, når et lån stilles til rådighed. Udlånsgebyret aftales på forhånd aftalt på et bestemt niveau mellem långiveren og låntageren. Det beregnes i de fleste tilfælde ud fra lånebeløbet og angives her som en procentsats. Lånegebyret trækkes oftest direkte fra lånekontoen. Betalingen af lånegebyret følger så med betalingen af de månedlige rater, som indeholder en rente- og en amortiseringsandel. Til rentedelen hører der i dette tilfælde et lånegebyr, da der her er medregnet den effektive rente, som indeholder alle omkostninger ved et lån.

Eigenkapital: Egenkapital

Egenkapitalen omfatter de økonomiske ressourcer, som en køber selv frembringer for at købe en ejendom. Herunder hører blandt andet kontanter og opsparing.

Eigentümergemeinschaft - WEG: Ejerforening

Alle boligejere i en ejendom udgør tilsammen en ejerforening. Den kan ikke opløses, da den er lovpligtig. Alle parter må træffe beslutninger sammen og bliver repræsenteret udadtil af en administrator.

Energieausweis: Energibevis

Energibeviset eller energipasset er et kvalitetsstempel for fast ejendom. Det angiver energieffektivitetsklassen for en ejendom ligesom for eksempel ved køleskabe.

Finanzierungsplan: Finansieringsplan

Finansieringsplanen er beregningen af kreditbehovet. Her kan køberen se, hvilke omkostninger, der kan forventes.

Fremdkapital: Lånekapital

Lånekapital omfatter de ressourcer, som kommer i form af lån fra banker, byggesparekasser, forsikringer eller private tredjeparter, der stilles til rådighed som finansiering af en ejendom.