Ordbog

Søgeord:

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Afsondrethed certifikat

Ifølge tysk lov er hemmeligholdelsescertifikatet et bevis for, at ejerlejligheder eller et del ejerskab er strukturelt tilstrækkeligt gennemført af andre boliger og lokaler på grund af boligloven. Adskillelsen er f.eks. gennem vægge og lofter. Desuden skal der sikres en låsbar adgang til objektet. Attestationen for færdiggørelse udstedes af bygningsinspektoratet. Dette er også ansvarlig for byggetilladelsen og godkendelserne fra bygningsinspektionen.