Aktuelt

Zweckentfremdungsverbot og Citytax

Hermed en opdatering fra Advokat Hans-Oluf Meyer angående brugen af ferielejligheder i Berlin, specielt Zweckentfremdungsverbot og Citytax.


Berlins boligmarked report 2015, CBRE and Berlin Hyp

Boligrapporten 2015 er på gaden og oplyser dybdegående om udviklingen for køb og leje i de forskellige bydele i Berlin.

Læs hele artiklen her:


Berlinmægleren brochure

Berlinmægleren kan se tilbage på 2014 med stor succes, mange tilfredse kunder og 116 solgte lejligheder.

Vi har udarbejdet en brochure hvor man kan læse mere om os, vores ydelser samt blive informeret om boligudviklingen i Berlin de sidste år. God fornøjelse.


Skatteberegning salg af lejlighed i Berlin

Generelt:

Fortjeneste ved salg af fast ejendom er kun skattefri, hvis der mellem salg og anskaffelse ligger 10 år eller mere (spekulationsfrist).

Grundlaget er salgspris minus anskaffelsessummen minus omkostninger ved salg. Evt. skattemæssige afskrivninger formindsker anskaffelsessummen.

Fortjenesten er dog ikke skattepligtig, hvis ejendommen udelukkende er anvendt til bolig for den skattepligtige og dennes familie i hele ejertiden eller i salgsåret og de foranliggende to år. Efter kommentaren til EStG (Blümich) behøver der ikke være tale om skatteyderens eneste bolig, han kan også samtidig har flere boliger til rådighed.

Da nogle sælgere vælger at sælge inden udløbet af de 3 hhv. 10 år spekulationsfrist har vi ladet Dantax beregne tre eksempler på beskatningen af gevinsten ved salg.

Læs mere:


01.05.2014 - ny lov træder i kraft i Berlin

Den 1.5.2014 træder en ny lov i kraft i Berlin. Denne lov gør ændringer i brugen af lejligheder meget sværere. Målet er at undgå at lejligheder bruges kommercielt (kontor, forretning osv) i stedet for som bolig. Flere detaljer kan findes her:


Hvad er konsekvensen af de nye regler for udlejning af ferielejligheder?

Mange ejere af lejligheder i Berlin har hørt om de nye regler, som indføres for udlejning. For at give den bedst mulige information, har vi fået lov til at offentliggøre følgende vurdering af situationen fra Notar Link.

Læs hele artiklen her:


Nye regler mht. til udlejning af lejligheder i Berlin, 2014

Da der fra politisk hold er ønsker om at ændre reglerne for brugen af lejligheder i Berlin, samt indført en ny skat,  har advokat Hans-Oluf Meyer skrevet om de mulige konsekvenser.

Læs hele artiklen her: